'Heros Sluiskil kan een feestje vieren'

SLUISKIL - Recyclingbedrijf Heros in Sluiskil-Oost kan een feestje vieren. Rijkswaterstaat verleende het bedrijf onlangs een felbegeerd certificaat.

Harmen van der Werf 25-01-18
Heros verwerkt bodemassen uit vuilverbrandingsovens. Het bedrijf heeft de laatste jaren miljoenen euro's geïnvesteerd om de resten van verbrand huisvuil nog beter schoon te maken. ,,Het certificaat van Rijkswaterstaat is de kroon op ons werk", zegt directeur Arie de Bode. ,,Ik spreek trouwens liever van een diploma, dat voelt beter."
300_download.jpg
Het 'diploma' garandeert dat Heros in staat is bodemassen zo te zuiveren dat ze vrij toepasbaar zijn als bouwstoffen, met name als ophoogmateriaal in de wegenbouw. Voor het bedrijf is dit van levensbelang. De afvalverbrandingssector heeft met de rijksoverheid afgesproken dat alle verwerkte bodemassen in 2020 zonder voorzorgsmaatregelen hergebruikt kunnen worden.

Honderd procent

Heros is nog niet zo ver. Het bedrijf wist in 2017 de helft van alle bodemassen (jaarlijks ruim 700.000 ton) optimaal te schonen. ,,We werken er keihard aan om in 2020 honderd procent te halen", aldus Martin Stouten, manager kwaliteit arbeidsomstandigheden en milieu.

Voor de verbreding van de Tractaatweg bij Axel heeft Heros al de beste kwaliteit bodemassen geleverd. Voor de nieuwe kruising in de Sloeweg bij Nieuwdorp worden nog bodemassen gebruikt die moeten worden ingepakt en gemonitord. Dat kost geld, maar wie bodemassen inzet, krijgt ter stimulering een bijdrage. Wat betreft de Sloeweg gaat het om 'miljoenen'. Hoeveel precies, wil Stouten uit concurrentieoverwegingen niet zeggen.