CONSENSUS TUSSEN SUEZ EN HEROS

Tussen Heros en Suez is recentelijk een vernieuwd contract ingegaan dat loopt tot eind 2020. Suez laat jaarlijks bijna 100.000 ton AEC-bodemas opwerken door Heros. Suez is een van de grootste Europese spelers op het gebied van inzamelen en verwerken van afval.

Afval Energie Centrale ReEnergy Roosendaal (een dochter van Suez) houdt zich met name bezig met het verbranden van huishoudelijk restafval en bedrijfsafval. Heros Sluiskil, een dochter van Remex Mineralstoff GmbH, is de grootste verwerker van AEC-bodemas in de Benelux. Het Zeeuws-Vlaamse bedrijf heeft dit jaar een nieuwe Centrale Bodemas Opwerking Installatie (CBOI 2017) en een nieuwe fabriek voor de raffinage van fijnere non-ferro metalen in gebruik genomen, naar aanleiding van de afgesloten Green Deal. Deze deal eist dat we in 2017 50% van de AEC-bodemassen opwerken tot een vrij toepasbare bouwstof – en in 2020 zelfs 100%, in plaats van de tot nu toe opgewerkte IBC bouwstof, wat Ingepakt, Beheerd en geControleerd moet worden bij gebruik. Na opwerking van de AEC-bodemas wordt het hoogwaardig granulaat gebruikt als funderings- en ophoogmateriaal in de wegenbouw, voor landschappelijke inpassing en als zand- en grindvervanger in de beton- en asfaltindustrie.

Beide partijen bereiden zich met deze nieuwe overeenkomst voor op 2020.

De combinatie AVR / Suez gaat vanaf 1 januari 2018 ook de Zeeuwse afvalstromen verwerken in haar verbrandingsovens, waarna de AEC-bodemas bij Heros opgewerkt wordt. Heros verwerkt jaarlijks circa 800.000 ton AEC-bodemas. “Het is afkomstig van het huishoudelijk afval (het zogenaamde grijze ofwel restafval) van zo’n zeven miljoen mensen. Onze nieuwe productie-installaties zorgen ervoor dat deze reststoffen weer als grond- en bouwstoffen kunnen worden toegepast door ze onder andere te wassen en de ferro- en non-ferro metalen maximaal terug te winnen”, aldus commercieel manager Adrie Voermans van Heros Sluiskil.