Nieuw ingredient voor immobilisaat

600_immomix.pngDe ruwe AEC-bodemas wordt bij Heros opgewerkt. IJzer (ferro) en andere (non-ferro) metalen zoals aluminium, koper en zink etc worden teruggewonnen. Ook wordt het restant brandbaar materiaal en andere stoorstoffen verwijderd. Aan het einde van het proces is de ruwe AEC-bodemas verwerkt tot gecertificeerde IMMOMIX, een zwart, zandachtig materiaal.

IMMOMIX is een circulaire grondstof speciaal ontwikkeld voor de toepassing als hoofdbestanddeel in immobilisaat. De bouwbranche vraagt steeds meer om bouwstoffen die zijn vervaardigd uit secundaire grondstoffen, met als drijfveren de economie (kosten) en het milieubeleid.

Bij toepassing van IMMOMIX kan bij grootschalige projecten bespaard worden op de winning en inzet van primaire grondstoffen. Dit levert milieuwinst op. Wanneer reststoffen niet langer gestort hoeven te worden, valt er nog meer winst te behalen: geen milieurisico, geen ruimtebeslag, geen kosten voor storten en beheer.

ALGEMEEN:
De voordelen van IMMOMIX:

• minder inzet van primaire grondstoffen;

• minder storten (ruimtegebrek, maatschappelijke weerstand);

• duurzame oplossingen voor de bouw en industrie (het sluiten van de grondstoffenketen, cradle-to-cradle);

• Financieel aantrekkelijk.


SPECIFIEK
IMMOMIX is een secundaire grondstof, specifiek ontwikkeld voor gebruik ten behoeve van immobilisaat. IMMOMIX is merknaam van Heros. De kwaliteit is vastgelegd in een actuele prestatieverklaring welke op onze site te downloden is en wordt continue gemonitord.

 

Download hier de productinformatie en prestatieverklaring