Heugelijke dag voor onze sector!

 

 


Samen met de branchevereniging en concullega’s streven wij naar meer recycling van AEC-bodemas en willen hiervoor de kwaliteit van het materiaal verder verbeteren. Door middel van een opgestelde Position Paper riepen we de overheid op hier samen de schouders onder te zetten en te werken aan het uit de weg nemen van knelpunten en belemmeringen waartegen de sector aanloopt bij de afzet van producten uit bodemas.


De sector wil de kwaliteit van AEC-bodemas verder optimaliseren om meer circulariteit te realiseren. Samenwerking met de overheid is daarbij onontbeerlijk; we hebben een concreet handelingskader en -perspectief nodig. Een Green Deal 2.0.
En dat lijkt er nu ook te gaan komen!  Afgelopen week heeft de Staatsecretaris aangegeven deze Position Paper te ondersteunen, heeft hij deze doorgestuurd naar de Tweede Kamer en heeft hij aangegeven de sector in overleg te gaan om te bezien hoe hier gezamenlijk invulling aan kan worden gegeven.

Lees het artikel op: https://lnkd.in/ensc9A5g

Lees hier de kamerbrief van demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

 

 

 

 

 

600_normstelling_batterijen_in_aec_bodemas_1_pagina_1.jpg