Bodemasverwerking kan leiden tot flinke CO2 reductie

Bodemasverwerking kan zorgen voor flinke CO2-reductie!


De verwerking van bodemassen heeft de potentie om te zorgen voor een flinke CO2-reductie.
Als 500 kton zuivere metalen van het bodemas worden gescheiden voor recycling, kan dit zorgen voor een reductie van 1,6 Mton CO2-equivalenten. Dit blijkt uit een gezamenlijk associatieonderzoek over de verwerking van bodemassen door de Duitse belangenvereniging voor be- en verwerkers van bodemassen van afvalverbranding Igam en Duitse belangenvereniging van afvalenergiecentrales Itad.
De verenigingen hebben in 2021 leden en niet-leden gevraagd naar actuele cijfers, gegevens en feiten over de verwerking en recycling van slakken afkomstig van de verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval. Deze datamonitoring vond plaats tot eind 2021 en omvatte in totaal 37 bodemasverwerkingsfabrieken in Duitsland.
De reductie van 1,6 Mton CO2-equivalenten voor de scheiding van zuivere metalen uit het bodemas kan zelfs nog oplopen, omdat nog geen rekening is gehouden met de CO2-reductie die plaatsvindt bij de recycling van de minerale fractie. “In het samenspel van thermische afvalverwerking en daaropvolgende slakverwerking kunnen de Igam- en Itad-leden zorgen voor een waardevolle bijdrage aan CO2-besparing en met meer dan 7 Mton CO2-equivalenten”, verwacht algemeen directeur Carsten Spohn van Itad.