Duurzaam

Bij Heros betekent duurzaamheid een continue focus op ‘alles’ eruit halen wat erin zit en terugbrengen in nieuwe producten. Urban mining noemen we dat.

Alles eruit halen wat erin zit, klinkt dat niet wat groots en overdreven? Hoewel, zet u dit streven maar eens tegenover de groeiende vraag naar grondstoffen. Meer en meer grondstoffen zijn nodig om de motor van onze economie en dus ook de productie van uw bedrijf draaiende te houden. Dit zet ons de komende jaren voor de enorme uitdaging van alternatieve grondstoffen en bronnen. Uiteraard met dezelfde kwaliteit en eigenschappen die uw producten nodig hebben.

Vanuit dit perspectief werken we bij Heros aan duurzaamheid. Daar denken we over na en doen er ook iets mee. We zoeken naar alternatieve grondstoffen in de (eveneens groeiende) reststoffen van onze welvaart. Urban mining, ofwel het winnen van grondstoffen uit huisvuil en bedrijfsafval, is ons antwoord op de vraag naar een duurzame toekomst.

Duurzaamheidseisen vanuit burger en overheid

De regelgeving en controle rondom de milieubelasting worden scherper en strenger. De burger eist transparantie en de overheid verplicht zichzelf en u als producent vanuit Den Haag en Brussel tot een antwoord. Uw bedrijf heeft dus te maken met milieudoelstellingen zoals bijvoorbeeld de reductie van CO2.

Deze ontwikkeling eist dat u de impact van uw organisatie op het milieu terugdringt. Strengere milieu-eisen aangevuld met stijgende kosten van primaire grondstoffen, maken alternatieve grondstofwinning (of urban mining) meer dan ooit het overwegen waard.

Hoge duurzame kwaliteit

De ontwikkeling van een steeds meer verfijnde vorm van urban mining heeft als resultaat een steeds hogere kwaliteit grondstof. De kwaliteit van uw eigen producten blijft gewaarborgd. De controleerbaarheid van het proces zorgt voor hoge continuïteit in kwaliteit en beschikbaarheid. Inmiddels is het proces zover geoptimaliseerd dat de opnieuw gewonnen grondstoffen naast toepassingen in de wegenbouw, toegepast kunnen worden in keramiek- en betonproducten. Een mooi voorbeeld hiervan is granova.

Wat zit er dan voor u in?

Grondstoffen gewonnen en opgewerkt uit de restanten van onze maatschappij, bevatten ook voor uw bedrijf waardevolle ingrediënten voor een duurzaam product. Daarover informeren wij u graag in een persoonlijk gesprek. Bel vandaag nog +31 (0)115  471 258 of mail naar info@heros.nl voor een informatiepakket. Ontdek de duurzame meerwaarde die er voor u in zit.


CO2-Prestatieladder

Duurzaam denken en doen is onze slogan! Daarom wil Heros gecertificeerd zijn voor de CO2 Prestatieladder. Hiermee laten we zien dat we onze CO2-uitstoot kennen, maar ook inspanningen verrichten om deze middels diverse initiatieven terug te dringen. Klik hier voor meer informatie.