Granova

Hoogwaardige secundaire grondstof uit de restanten van onze welvaart.

 

Met de introductie van granova is er een duurzaam alternatief voor primaire grondstoffen in onder meer beton op de markt gekomen. Bent u geïnteresseerd in een granulaat dat tegen aantrekkelijke tarieven en in ruime mate beschikbaar is? Lees hier verder. 


Granova is een doorontwikkeling van de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. Deze secundaire grondstof is uitermate geschikt om zand en grind te vervangen in beton en betonwaren. Granova is leverbaar in verschillende fracties, met als basis 0-12 mm en 2-12 mm. Andere afgeleide fracties kunnen op aanvraag geproduceerd worden..

 

600_heros-ferro_01.jpgToepassing

Granova kan tot liefst 50% aan primaire grondstoffen vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals: depotblokken, tegels, stenen, banden en vloerplaten. Voor de toepassingsmogelijkheden in gewapend(e) beton (constructies) kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Granova is tevens geschikt als toeslagstof in asfalt.

 

Kwaliteit

600_heros_ferro_02.jpg

Granova wordt geproduceerd uit de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. In een speciaal hiervoor ontwikkelde installatie worden de korrels opgeschoond en op de juiste maat afgezeefd. Het gehele proces wordt hierbij constant gemonitord. Na controle door interne- en externe laboratoria wordt Granova voor de toepassing in betonwaren geleverd, voorzien van een productcertificaat volgens de BRL 2507. Dagelijkse controle en waarborging van de kwaliteit zorgen ervoor dat u als producent het beste materiaal krijgt, tegen de beste prijs.

 

600_heros_ferro_03.jpg

 

Toepassing van granova in combinatie met andere secundaire materialen

Voor combinaties van granova met andere secundaire materialen zoals beton en/of menggranulaat) dient attesteringsonderzoek plaats te vinden om de geschiktheid van deze combinatie aan te tonen.

 

 

Granova is een secundaire bouwstof. Hoewel hergebruik van overheidswege wordt gestimuleerd, kan uw milieuvergunning bepalingen hiervoor hebben opgenomen. Granova bevat ijzerhoudende deeltjes. Hoewel deze niet schadelijk zijn bij toepassing, is er na verloop van tijd een kleine kans op het ontstaan van roestpuntjes in het verhard beton.

 

Klik op onderstaand plaatje voor het filmpje 

300_plaatje_heros_granova.jpg

 

 

100_heros_product_landingspagina_03.jpg

  

Green deal innovaties

In de afgelopen jaren heeft Heros veel geleerd om de kwaliteit van AEC-bodemas continu te verbeteren. Wij willen niets verloren laten gaan. Met een groeiende vraag naar grondstoffen waarvan de reguliere beschikbaarheid daalt, is ‘urban mining' en het gebruik van secundaire bouwstoffen eerder noodzaak dan een goed voornemen.

Wij blijven vanuit onze expertise en met onze technische kennis samenwerken met de keten om te zoeken naar innovaties en nieuwe toepassingen van AEC-bodemas. Een concreet kader voor die samenwerking is de Green deal aanpak. Hierin werkt Heros toe naar vrij toepasbare bouwstoffen zoals Hydromix en Combimix.

 

“Wie eenmaal cyclisch gaat denken, ontdekt de enorme goudmijn

die onze maatschappij produceert met haar consumptiegedrag.

Daar kunnen we het verschil mee maken.”

  

CE-productblad, KOMO productcertificaat, MSDS en onderzoeksgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Voor meer informatie over granova kunt u contact opnemen met Heros sluiskil BV tel. 0115 471258 of kijk op onze website:

www.granova.nl


        100_heros_product_landingspagina_07.jpg     600_heros_product_landingspagina_09.jpg

 

Keywords: granova®, AEC-Bodemas, ferro, non ferro, duurzaam, staalslak


Download hieronder de Granova® productsheet als PDF