Granova Combi-mix

0/16mm

Hoogwaardige secundaire grondstof uit de restanten van onze welvaart.

 

Met de introductie van Granova® Combi-mix presenteert Heros wederom een duurzaam alternatief voor primaire bouwstoffen. Bent u geïnteresseerd in een granulaat dat tegen aantrekkelijke tarieven en in ruime mate beschikbaar is?
Lees hier verder. 

 

1. Inleiding.
Granova® Combi-mix 0/16mm is een doorontwikkeling van de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. AEC-bodemas is het verbrandingsresidu van Afval Energie Centrales. Heros Sluiskil B.V. bewerkt deze bodemas tot hoogwaardige bouwstoffen waaronder Granova® Combi-mix 0/16mm.
Deze secundaire bouwstof is uitermate geschikt voor diverse toepassingen in de wegenbouw.
Granova® Combi-mix is vrij toepasbaar conform het Besluit Bodemkwaliteit.

Hieronder treft u meer info over Granova® Combi-mix 0/16mm voor toepassing in de wegenbouw, voor fundering en/of ophoging.


2. Productieproces.
Het productieproces van Granova® producten 0/16mm bestaat uit meerdere bewerkingen. Primair wordt de ruwe bodemas vrijgemaakt van onverbrande resten. Daarna wordt het materiaal gezeefd in korrelfracties en gedemetalliseerd. Vervolgens worden de grove minerale korrels gebroken tot de korrelfractie 0/16 mm. Dan worden de korrelfracties gewassen en samengevoegd tot een geschikt steenmengsel voor de wegenbouw.
250_combimix.jpg


3. Civieltechnische kwaliteit.
Granova@ Combi-mix 0/16 mm is een CE-gemarkeerd product, volgens NEN-EN L3242. De CE-verklaring is als bijlage bij dit productblad gevoegd. Om de kwaliteitvan het product te borgen vindt de productie plaats onder het strenge regime van bedrijfscontroles van Heros Sluiskil B.V. De onderstaande basis eigenschappen worden aanvullend op de eisen vanuit het Besluit 
Bodemkwaliteit bewaakt. Granova® Combi-mix wordt extern door middel van partijkeuringen gecertificeerd. 

 

4. Milieuhygiënische kwaliteit.
De milieu-hygiënische kwaliteit van Granova® Combi-mix 0/1,6 mm voldoet aan de grenswaarden voor niet-vormgeven bouwstof als aangegeven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hierdoor is Granova® Combi-mix 0/16 mm geschikt voor toepassingen in Nederland.

 

5. Nadere informatie.
Granova® is een merknaam van Heros Sluiskil B.V. waaronder diverse secundaire grondstoffen vallen.
Nadere informatie www.heros.nl

 

Green deal innovaties

In de afgelopen jaren heeft Heros veel geinvesteerd om de kwaliteit van AEC-bodemas continu te verbeteren. Wij willen niets verloren laten gaan. Met een groeiende vraag naar grondstoffen waarvan de reguliere beschikbaarheid daalt, is ‘urban mining' en het gebruik van secundaire bouwstoffen eerder noodzaak dan een goed voornemen.

Wij blijven vanuit onze expertise en met onze technische kennis samenwerken met de keten om te zoeken naar innovaties en nieuwe toepassingen van AEC-bodemas. Een concreet kader voor die samenwerking is de Green deal aanpak. Hierin werkt Heros toe naar vrij toepasbare bouwstoffen zoals Granova® Combi-mix.

 

“Wie eenmaal cyclisch gaat denken, ontdekt de enorme goudmijn

die onze maatschappij produceert met haar consumptiegedrag.

Daar kunnen we het verschil mee maken.”

  

CE-productblad, KOMO productcertificaat, MSDS en onderzoeksgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Voor meer informatie over Granova® Combi-mix kunt u contact opnemen met Heros Sluiskil BV tel. 0115 471258.


        100_heros_product_landingspagina_07.jpg     600_heros_product_landingspagina_09.jpg

 

Keywords: granova®, AEC-Bodemas, ferronon ferro, duurzaam, staalslak