Waterzuivering

Op het Ecopark Terneuzen bevinden zich diverse fabrieken en installaties die zich richten op circulaire processen, zoals de productie van secundaire bouwgrondstoffen, ferro en non-ferro metalen. Tevens is er een biologische waterzuivering gesitueerd, waar zowel intern vrijkomend afvalwater, als ook extern geproduceerd afvalwater wordt verwerkt. 

400_heros_afvalwaterzuivering_juni_2019_130.jpg

 

Met de beschikbaarheid van verschillende scheidings-en zuiveringstechnieken is Heros in staat om in veel gevallen een passende oplossing te bieden voor verontreinigd afvalwater. De beschikbaarheid van een eigen laboratorium, ruime opslagvoorzieningen, de mogelijkheid om per schip te ontvangen en de grote verwerkingscapaciteit stelt ons in staat om onze toeleveranciers optimaal te ontzorgen.

300_heros_afvalwaterzuivering_juni_2019_173.jpg

 

Afhankelijk van de verontreiniging ondergaat het afvalwater eerst een fysisch-chemische voorbehandeling. De biologische zuivering vindt plaats in twee parallel opgestelde verwerkingsstraten die elk bestaan uit een aeroob-, en anaeroob systeem en een nabezinker. Het aeroob systeem wordt voorzien van zuivere zuurstof in plaats van de traditionele beluchting. Hiermee sparen we energie en worden geurende componenten niet  “gestript”, wat overlast minimaliseert. Door toepassing van  CMBR-techniek (Carrier Mediated BioReactor) kunnen we zwaarder belast afvalwater verwerken.

 

300_heros_afvalwaterzuivering_juni_2019_153.jpg

 

Na biologische zuivering wordt in de nabezinker het water van het zuiveringsslib gescheiden. Na extra nabehandeling middels zandfiltratie, wordt het afvalwater gecontroleerd geloosd op de Westerschelde.

 

Onze dienstverlening voorziet in het gehele traject; van acceptatie onderzoek tot lozing van het gezuiverde water, waaronder ook het transport. Door de participatie van Heros in TTS (Tank Terminal Sluiskil), eveneens op het Ecopark Terneuzen gesitueerd, zijn we in staat om ook grotere partijen afvalwater te ontvangen, eventueel voor tijdelijke opslag.
www.tankterminalsluiskil.nl

 

300_tts_logo.jpg

 

Bel of mail ons voor nadere informatie:  

 

        100_heros_product_landingspagina_07.jpg     600_heros_product_landingspagina_09.jpg

 

 


Download hieronder de waterzuivering productsheets als PDF