AEC-Bodemas

Innovatieve grondstofwinning uit AEC-Bodemas

 

Uit de (bodem)as van onze welvaart herrijst een bijzondere categorie bouwstof. AEC-bodemas wordt al ruim 25 jaar toegepast als duurzaam alternatief funderingsmateriaal in de wegenbouw. Dankzij continue technologische ontwikkelingen en studies (her)winnen wij met een hoog rendement grondstoffen en dragen zo bij aan het sluiten van de consumptiekringloop. Heros ziet zichzelf graag als voortrekker in het cyclisch denken dat wij ‘urban mining’ noemen. In samenwerking met Afval Energie Centrales, de industrie, overheden en universiteiten vergroten we stap voor stap de toepasbaarheid van AEC-bodemas. 

Studies tonen duurzaamheid AEC-bodemas

Na verbranding van ons huishoudelijk afval blijf er een as over vol met herbruikbaar materiaal. Deze AEC-bodemas maakt Heros geschikt als secundaire bouwstof als alternatief voor bijvoorbeeld zand. Onafhankelijke studies in laboratoria en in de praktijk maken duidelijk dat AEC-bodemas daadwerkelijk duurzamer is dan het gebruik van conventioneel ophoogzand.

Terwijl de technische eigenschappen zoals levensduur gelijk blijven, zien we dat de praktijkemissies veel kleiner zijn dan gedacht. Bovendien bindt AEC-bodemas CO2, waardoor we kunnen spreken van een betere CO2-balans of zelfs een klimaatneutraal product. In perspectief van de problematiek rondom reguliere zand- en grindwinning is het gecertificeerde AEC-bodemas een welkom alternatief binnen een duurzame kringloop.
 

600_heros-ferro_01.jpg


Opwaarderen in de 21e eeuw

Met zeer geavanceerde installaties breken, zeven, scheiden en filteren wij met magneten en non ferro scheiders jaarlijks circa 650.000 ton bodemas tot een duurzaam granulaat. In toenemende mate leveren wij granova® aan de beton- en asfaltindustrie waarmee we een impuls geven aan de  ‘vergroening’ van producten.

 

600_heros_ferro_02.jpgFerro en Non Ferro producten

AEC-bodemas is gegarandeerd vrij van metalen zoals ferro- en non ferro producten. In verschillende fracties worden deze deeltjes gescheiden en als hoogwaardige grondstof verkocht aan de metaalindustrie.

 

600_heros_ferro_03.jpg

 


Milieu-aspect AEC-bodemas

Niets is afval en alles is (her)bruikbaar. Vanuit die cyclische gedachte ligt het gebruik van AEC-bodemas voor de hand wanneer u wilt meewerken aan het verlagen van onze maatschappelijke milieu-impact.

 

 

 De toepassing van AEC-bodemas als (IBC) bouwstof vraagt de nodige kennis met betrekking tot milieu-effecten - en heel specifiek de uitloogrisico’s. Verschillende onderzoeken wijzen aan dat bij gebruik volgens strenge voorwaarden en maatregelen, de risico’s minimaal zijn en ruimschoots voldaan wordt aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Door de kwaliteit van onze bodemas voortdurend te monitoren, blijft de kwaliteit op peil voor een veilige toepassing.

 

100_heros_product_landingspagina_03.jpg

 

Green deal innovaties300_hydromix.jpg

In de afgelopen jaren heeft Heros veel geleerd om de kwaliteit van AEC-bodemas continu te verbeteren. Wij willen niets verloren laten gaan. Met een groeiende vraag naar grondstoffen waarvan de reguliere beschikbaarheid daalt, is ‘urban mining' en het gebruik van secundaire bouwstoffen eerder noodzaak dan een goed voornemen.

Wij blijven vanuit onze expertise en met onze technische kennis samenwerken met de keten om te zoeken naar innovaties en nieuwe toepassingen van AEC-bodemas. Een concreet kader voor die samenwerking is de Green deal aanpak. Hierin werkt Heros toe naar vrij toepasbare bouwstoffen zoals Hydromix en Combimix.

 

“Wie eenmaal cyclisch gaat denken, ontdekt de enorme goudmijn

die onze maatschappij produceert met haar consumptiegedrag.

Daar kunnen we het verschil mee maken.”

  

Duurzaam denken en doen kan niet zonder de medewerking van de gehele keten. Doe mee met onze missie om de kringloop van onze economie te sluiten en CO2-uitstoot te verminderen. Neem contact op en onze specialisten adviseren u over verantwoorde, milieu hygiënische toepassingen evenals over de civieltechnische en bedrijfseconomische kant.


        100_heros_product_landingspagina_07.jpg     600_heros_product_landingspagina_09.jpg

 

Keywords: AEC-Bodemas, ferro, non ferro, duurzaam, granova®, staalslak


Download hieronder de AEC-bodemas productsheet als PDF